Mini bölcsőde

A Bölcsődénk feladata a családban nevelkedő 3 éven aluli kisgyermekek napközbeni ellátása keretében, szakszerű nevelés-gondozás, harmonikus testi,- érzelmi, szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
Munkánk során fontos célunk az eddig elért eredményünk színvonalának emelése. A szülők és gyermekek igényének a megváltozott elvárások szerinti kielégítése. Irányvonalunk: az ellátás minősége.

A szakma belső igénye az, hogy a legkorszerűbb gondozás-nevelés feltételeit megteremtse, messzemenőkig alapozva a Bölcsődei Nevelés-Gondozás Országos Alapprogramban meghatározott alapelvekre és ezek gyakorlatban való alkalmazására.

Bölcsődénkben egységes szakmai elvárások érvényesülnek. Nálunk kiemelt szerepet kap a gyermekközpontú szemlélet, a biztonságérzetet nyújtó harmonikus légkör.
Figyelembe vesszük az egyéni ritmusukat, otthon kialakult szokásaikat. A gyermek kibontakozó képességeit, kompetenciáit megerősítjük, kedvet teremtünk minél több tapasztalatgyűjtéshez, tanuláshoz, melyek során fontos a kisgyermeknevelő szeretetének, elfogadásának, pozitív odafordulásának megtapasztalása a gyermek részéről.

Ezek tükrében nyújtunk:

  • Állandóságot, hiszen amíg a gyermek bölcsődés, nevelője és a csoportszobája állandó, ez a biztonságérzet kialakulását, az elfogadást alapozza meg.
  • Jól felépített napirendet, ami által a megfelelő életritmus kialakul.
  • A szabad levegőn való tartózkodást, mozgást, játékot, ezeken keresztül a mozgásfunkciók alakulását, észlelések finomodását.
  • Társas együttélés szabályainak megismerését, elsajátítását, az örök emberi értékek, mint segítségnyújtás, kedvesség, tolerancia megalapozását.
  • Sok mese, dal, mondóka, játék segítségével a beszédfejlődést a szókincs gyarapodását, az értelmi képességek fejlesztését.
  • A tudatos nevelői-gondozói munka által, az óvodai programhoz igazodó célkitűzések, nevelői eljárások hatására sikeres bölcsőde-óvoda átmenetet.

Reméljük, hogy mindenki talált megfelelő és hasznos információkat az intézményünkről.

Üdvözlettel: Répáné Török Renáta

Intézményvezető