BENDEGÚZ óvoda

A gyermekek alapvető megnyilvánulási módjára és fő tevékenységi formájára a MOZGÁSRA és a JÁTÉKRA alapozva szervezzük a nevelési területeken végzett pedagógiai és pszichológiai feladatokat. A program nevelési keretét meghatározzák a gyermekek természetes megnyilvánulási formái, valamint az óvoda kultúraátadó hatásrendszerének együttese, kölcsönössége és harmóniája. Óvodánk 3 homogén csoporttal működik. A Komplex Prevenciós Óvodai Program adaptációjával dolgozunk, ami segíti az eltérő képességű gyermekek sikeres együttnevelését, fejlesztését, továbbá támogatja a tehetséges gyermekek felismerését. Intézményünkben, Tehetségpont lévén, tehetségműhelyeket működtetünk, ahol teret adunk a gyermekek érdeklődésének megfelelő tevékenységek kipróbálására, megkedveltetésére; barkácsolás - ábrázolás, mozgás, zenei kultúrájának fejlesztésére. A tehetségműhelyek működtetésével céltudatosan segítjük az óvoda-iskola átmenetet, hiszen a művészeti iskolában ezek a területek kapnak szintén megerősítést, további fejlesztést. Ebben a formában az egymásra épülés is megvalósul.

Intézményi szinten nagyon fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás kimunkálását, megalapozását. A Pedagógiai Programunk is determinálja a szemléletformálás szükségességét, ezt támasztja alá a Zöld Óvoda Programunk, illetve a kidolgozott Zöld eseménynaptár, amelyben a természettudományok területén nyújtunk ismeretszerzési lehetőséget, ezért is pályázunk az Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére. Ezzel még inkább segítjük a multiszenzorialitást-, a sokoldalú tapasztalatszerzést. Szeretnénk, hogy a természetvédelemre és fenntarthatóságra nevelés még nagyobb hangsúlyt kapjon gyermekeink jelen életében és jövőképében, ezért törekszünk a természeti környezetünkben fellelhető értékek, örökségek beemelésére.

Fenntarthatóságra nevelés feladatai óvodánkban:

 • Takarékos víz- és áramhasználat.
 • Szelektív hulladékgyűjtés a csoportokban.
 • Környezetünk tisztántartásában, szépítésében való aktív részvétel.
 • Az óvoda udvarára ültetett növények gondozása.
 • A csoportszobákban növények hajtatása, palántázása, csíráztatása.
 • “Természetsarok” kialakítása a csoportokban, az aktuális évszaknak megfelelően.
 • “Világnapok” megünneplése: Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak fák napja
 • Komposztáló láda folyamatos használata.
 • TeSzedd! Szemétszedési akcióban való részvétel.
 • Madárgondozás
 • Egészséges táplálkozás népszerűsítés: zöldség - gyümölcssaláta készítése.
 • Almaszüreten való részvétel.
 • Túrák, kirándulások szervezése az Egererdő Zrt. szakembereinek támogatásával.
 • A mátrafüredi Harkály Ház és Erdészeti Nyíltnap aktív látogatása óvodásainkkal.
 • Újrahasznosítással készült játékeszközök, ajándékok barkácsolása.

Az óvoda minden dolgozója tisztában van a fenntarthatóság tartalmi jellemzőivel és ez minden tevékenységben megnyilvánul. Ezáltal az óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a gyermekeknek a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód szokásainak megalapozására és az egészséges életvitelre.

Az Egészségfejlesztési Program szerint egészséges életmódra való nevelés nem csak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére, és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. Fel kell készíteni a gyermekeket arra, hogy önálló életükben képesek legyenek ezek megteremtésére, megőrzésére.

Ismeretnyújtással, közös tevékenykedtetéssel az egészséges életvitel megismertetésére törekszünk az egész nevelési év során. November hónapban azonban az Éves Terveknek megfelelően nyomatékot kap a Testünk témakör. A különböző programok, projektek, tevékenységek segítségével megismerkednek a gyermekek saját testükkel, annak ápolásával, az egészség megóvásával, az egészségtudatos magatartás alakításával. Betekintés kapnak az egészségügyben dolgozó szakemberek munkájába, képet kapnak felbecsülhetetlen felelősségükről, fontosságukról. Ezzel is közelebb hozva személyüket, segíteni akarásukat. Közös tevékenységeink során alakítjuk szemléletmódjukat: „lelkileg is egészségesebbé válva” nyitottabbá válnak saját maguk és mások megismerésére, elfogadására.

A szülőkkel való jó kapcsolattartást is erősítjük, hiszen különböző programok (Kreatív napok, hátizsákos kirándulások, Bendegúz nap) szervezésével próbáljuk még inkább bevonni őket az óvodai életbe.

Pedagógiai Programunk célja a harmonikus személyiségfejlesztés, a tapasztalati úton való élményszerzés, főként természetes környezetben. Minden személyi feltételünk adott a tehetséggondozás optimális megvalósításához. Hiszen pedagógusaink jól képzettek, folyamatosan ismernek meg, alkalmaznak új korszerű pedagógiai módszereket. A munkájukat szakemberek - pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus - is segíti.

A tehetséges gyermekeinkben rejlő kiemelkedő képességek kibontakoztatására, fejlesztésére nagy figyelmet fordítunk. A pályázati lehetőségekkel folyamatosan élünk, hiszen fontosnak tartjuk, hogy adottságaikat támogassuk.

Tehetséggongozó feladataink óvodánkban:

 • Túranapok,
 • zeneovi,
 • Bendegúz nap,
 • tánc, esztétikus testképzés – fellépésekkel,
 • kézműves foglalkozások – rajzpályázatok,
 • multikulturális nevelés,
 • helyi, területi mesemondó versenyek rendezése.

Az óvodánkból kikerülő tehetséges gyermekink fejlődését, a továbbiakban a parádi Fáy András Általános és Alapfokú Művészeti Iskola segíti.

Reméljük, hogy mindenki talált megfelelő és hasznos információkat az intézményünkről.

Üdvözlettel: Répáné Török Renáta

Intézményvezető