Tájékoztató Bendegúz óvodába készülőknek

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

Az óvodai felvétel előtt szeretettel várjuk a leendő ovisokat bármely hétköznapon nyitvatartási időben, egy kis játékra, ismerkedésre.

Mit kell tudni az óvodai felvételről?

Az óvodába a gyermekek felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik. Az a gyermek vehető fel, aki betöltötte a harmadik életévét, a két és fél évesek felvételéről az óvodavezető dönt. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.

Az óvoda működési és felvételi körzete: Parád, Bodony, Parádsasvár települések. Amennyiben a férőhely lehetővé teszi, felvehető a szomszédos településekről érkező gyermek is.

A 2015/2016 nevelési évtől kötelező 3 éves kortól az óvoda. Ha augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a 3. életévét, napi 4 órában kötelező részt vennie az óvodai nevelésben. Ha a gyermek augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, akkor a szülő mérlegelheti, hogy beíratja gyermekét a már folyó nevelési évben, vagy a következő szeptembertől. Azok a gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben (szabad férőhely esetén), akik a jogviszony megkezdésének napjától számított 6 hónapon belül töltik be 3. életévüket. Nkt.8§(1)

A gyermek óvodai beíratásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonat
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek lakcím kártyája

Az óvodai beilleszkedésről

A beilleszkedést minden esetben családlátogatás előzi meg. Az óvónők meglátogatják a gyermeket saját otthonában, hogy az óvodába lépve ismerősként üdvözölhessék egymást. Ezzel is biztonságot nyújtva a gyermeknek. Családlátogatás alkalmával az óvónők tájékoztatást nyújtanak az óvodai nevelés jellemzőiről, a helyi nevelési programról. Közben információkhoz jutnak a gyermek szociokulturális hátteréről, családban elfoglalt helyéről, a szülők nevelési stílusáról, nevelési elveikről.

A beilleszkedés a szülővel történik. Időtartamát a gyermek igényei határozzák meg, de törekedni kell arra, hogy kb. 2 hét alatt megtörténjen. Az óvónők feladata, hogy pozitív érzelmi kapcsolatot alakítsanak ki minden újonnan érkező gyermekkel és szüleikkel egyaránt. Az óvodához való viszonyt ez az időszak alapvetően meghatározza.

Az óvónők a gyermekekről és családjaikról szerzett információkat, az anamnézis lapon szereplő adatokat titokként kezelik.

A család a nevelés elsődleges színtere, az óvoda csak kiegészítő szerepet tölt be ebben a folyamatban.

Programunkból adódó céljaink:

 • a gyermekek egészséges, harmonikus személyiségfejlesztése, a testi, szociális, értelmi érettség kialakítása, az egyéni és életkori sajátosságaik, valamint eltérő fejlődési ütemük figyelembe vételével;
 • alapvető testi, lelki szükségletek kielégítése;
 • önismeretük, pozitív énképük kialakítása, az átélt tapasztalatok és a sikerélmények nyomán>
 • tanulási zavarok megelőzése;
 • tanulási zavarok korai kiszűrése;
 • élményszintű, észrevétlen tanulás lehetőségének biztosítása;
 • egyénre szabott fejlesztés;li>
 • társas kapcsolataik alakítása közös élmények átélésével.