Kedves Szülők, Tisztelt Érdeklődők!

Szeretettel köszöntjük Önöket, a BENDEGÚZ Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény honlapján. Szeretnénk röviden bemutatni az intézmény profilját, az általunk ellátott feladatokat megismertetni Önökkel.
Az intézmény több kötelezően ellátandó szolgáltatást nyújt. Ezek a következők:

 1. Óvodai nevelés
  Főbb feladatai
  • A teljes nyitvatartási időben, napi 10 órában ellátja az óvodás korú gyermekek gondozását, nevelést, napközbeni felügyeletét
  • Komplex személyiségfejlesztés folyik, az egyéni bánásmód figyelembevételével
  • A Pedagógiai Programunk alapján valósítjuk meg az óvodai nevelést
  • Élményszintű, tapasztalatszerzésen alapuló ismeretközlést preferálunk
  • Kihasználjuk természeti, társadalmi környezetünk nyújtotta lehetőségeinket
  • Testben, lélekbe egészséges, vidám, a világra nyitott, megfelelő önbizalommal rendelkező személyiségfejlesztés a célunk
  • Kialakítjuk a „képes vagyok rá” érzését
  • Fejlesztjük a gyermeki kompetenciákat, a Pedagógiai Programunkban foglaltaknak megfelelően kiszűrjük és korrigáljuk a tanulási zavarokat
  • A játékot és a mozgást tekintjük a legfőbb tevékenységi formáknak
  • Nagy hangsúlyt helyezünk az egészséges életmód és a környezettudatos magatartás alakítására
  • Családias hangulatot, bizalmat, szeretet árasztó légkörben, kulturált, esztétikus környezetben várjuk a gyermekeket
  • A Pedagógiai Program a dokumentumok címszó alatt (vagy ide kattintva) megtalálható
 2. Család és Gyermekjóléti Szolgálat
  Főbb feladatai
  • 0-18 éves korig ellátjuk a településen és a társult önkormányzat területén a gyermekvédelmi feladatokat
  • Működtetjük az észlelő és jelzőrendszer, szükség szerint, de legalább havi egy alkalommal esetmegbeszélést tartunk
  • Minden törekvésünk arra irányul, hogy minden gyermek a saját családjában nevelkedhessen
  • Segítjük a nehéz helyzetben lévő gyermekeket, és családjaikat
  • A segítségformákat az adott helyzetnek megfelelően szolgáltatjuk, vagy közvetítjük
  • Folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élők szociális helyzetét
  • Alapellátást biztosítunk minden indokolt esetben
  • Együttműködünk a hatóságokkal / Rendőrség, Bíróság, Ügyészség, Gyámhivatal/
  • Együttműködik továbbá a Család és Gyermekjóléti központtal
  • Parád és Bodony tekintetében is ellátja a településeken élő valamennyi rászoruló segítését
  • A Szakmai Program a dokumentumok címszó alatt (vagy ide kattintva) megtalálható
 3. Alapszolgáltatás 3 területe
  • 3. A. Szociális étkeztetés
   • Napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása, minden rászorulónak
   • A házhoz szállítással napi kapcsolat fenntartása minden klienssel, a felmerülő problémákról azonnali információkhoz jutás
   • Elzártság érzésnek oldása, a napi rendszerességű találkozásokkal
   • Az idősek, betegek részére folyamatosan biztosítjuk a meleg étkeztetést
   • Együttműködés más intézményekkel / egészségügy, családsegítés, szociális otthon/
   • A Szakmai Program a dokumentumok címszó alatt (vagy ide kattintva) megtalálható
  • 3. B. Nappali ellátás
   • A saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a nappali tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatok ápolására, szükség szerint higiénés szükségletek kielégítésére
   • Segítséget nyújt az élet minden területén felmerülő ügyek intézésében
   • Mentális és életvezetési nehézségekkel küzdőknek nyújt segítséget problémáik megoldásában
   • Szabadidős programok szervezése
   • Együttműködés más intézményekkel / egészségügy, családsegítés, szociális otthon/
   • A Szakmai Program a dokumentumok címszó alatt (vagy ide kattintva) megtalálható
  • 3. C. Házi segítségnyújtás
   • Szociális segítés
   • Személyi gondozás
   • Az ellátást igénylő saját otthonában, az önálló életvitel fenntartása érdekében nyújtott szolgáltatási formákat kapja, egyéni szükségletek alapján
   • Személygondozás keretében kap információkat, tanácsadást
   • Segítik a családdal, ismerősökkel való kapcsolattartást
   • Ügyintézésben közreműködés
   • Gondozási és ápolási feladatok keretében
   • Tisztálkodásban segítés
   • Egészségügyi feladatokban való közreműködés
   • Szociális segítés keretében
   • A lakókörnyezet tisztántartásában való közreműködés
   • Háztartási tevékenységekben való közreműködés
   • A segítő kapcsolat fenntartása
   • Az életminőség megőrzése, javítása
   • Elhagyatottság érzésének megelőzése
   • A Szakmai Program a dokumentumok címszó alatt (vagy ide kattintva) megtalálható
 4. Konyha
  • Ellátja az óvodai, iskolai, felnőtt érkeztetést
  • Óvodában napi háromszori étkeztetést biztosít / tízórai, ebéd, uzsonna/
  • Napközi keretében szintén napi háromszori étkeztetést, egyén esetben menza lehetőséget biztosít
  • Felnőtt étkeztetésben a rászorulók esetében napi egyszeri meleg ebédet biztosít, valamint munkahelyi étkeztetésben is ebédet lehet igénybe venni
  • Az étkeztetés térítési díjköteles

Reméljük, hogy mindenki talált megfelelő és hasznos információkat az intézményünkről.

Üdvözlettel: Répáné Török Renáta

Megbízott intézményvezető